background
logotype

Nieuws

Beste bezoeker,

2019 was een heel actieve periode waarin ik verschillende groepen had die een kookcursus hebben gevolgd. In de maand februari 2020 had ik een groep cursisten dat een cursus volgde net voordat in Nederland de coronavirus toesloeg en een vervolg cursus niet meer mogelijk was. Nu door het RIVM versoepelende maatregelen zijn gegeven, is er weer de mogelijkheid om een cursus te gaan volgen, zij het met inachtneming van de door het RIVM geldende voorzorg-maatregelen. In overleg met u kan ik vanaf de maand juli weer nieuwe activiteiten plannen.

Het  hoogtepunt in mijn carrière was mijn deelname aan het programma :

"Zoals Alleen Oma Dat Kan" van 24 Kitchen, met chef-kok Danny Jansen 

Oma Ita

In 2015 was ik in Jakarta en Bandung geweest, en heb ik veel culinaire inspiratie opgedaan, om het in de komende kookcursussen cq. workshops te gaan gebruiken.

Hopelijk is hierdoor uw belangstelling om aan een cursus of workshop mee te gaan doen opgewekt. Benieuwd wat de Indonesische keuken inhoudt?

In 2019 heb ik verschillende cursussen gehouden met diverse leuke cursisten, met verschillende achtergronden. Ook werd bij mij thuis opnames gemaakt voor het NTR radio programma "Mangiare"

Ik vond het heel leuk om het afgelopen jaar verschillende mensen te hebben leren kennen en zie er naar uit om nieuwe mensen te ontmoeten.

 

                                                            Met culinaire groet,

                                                                Ita Thenu - Tobing

 

 

 

2021  Ita's Kookservice   globbers joomla templates